Monthly Archives: April 2013

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Viên


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến Vienna Sân bay Vienna (VIE) […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Vancouver


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến Vancouver Sân bay Vancouver (YVR) […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Sydney


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến Sydney Sân bay Sydney Kingsford […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi San Francisco


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến San Francisco Sân bay San […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Prague


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến Prague Sân bay Prague (PRG) […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Munich


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến Munich Sân bay Munich (MUC) […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Manchester


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến Manchester Sân bay Manchester (MAN) […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi London


Điểm khởi hànhTP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN)Điểm đếnLondon Sân bay London Heathrow (LHR)Giờ bay 10:50 […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Hamburg


Điểm khởi hànhTP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN)Điểm đếnHamburg Sân bay Hamburg (HAM)Giờ bay 17:45 17:45 […]

Continue reading...

Vé máy bay China Airlines từ Sài Gòn đi Brisbane


Điểm khởi hành TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) Điểm đến Brisbane Sân bay Brisbane (BNE) […]

Continue reading...